Witrot

Hout dat is aangetast door witrot is wit -of soms bruin- uitgeslagen en laat zich ‘uitknijpen’ als een spons. Witrot tast de lignine (ook wel genoemd: houtstof) in hout aan, niet altijd de cellulose. Witrot is een aantastingspatroon dat door tientallen soorten schimmels kan worden veroorzaakt. Het leidt tot een verlies van samenhang in het hout en dus tot minder ‘stevigheid’. 

Witrot vóór zijn

Witrot ontstaat in alleen bij een (langdurig) hoog houtvochtgehalte (percentages van 20% of meer). Materiaalkeuze, detaillering, de juiste verwerking van hout én bescherming van het materiaal zijn belangrijke voorwaarden om een laag houtvochtgehalte te waarborgen en zo houtrot, waaronder witrot, vóór te zijn. SHR, het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor hout, houthoudende en biobased materialen adviseert hierbij. SHR helpt witrot te voorkómen. Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden en -vereisten geeft SHR adviezen op maat aan professionele vastgoedpartijen, VvE’s en houtverwerkende ondernemingen. Bij vragen over witrot kunt u SHR inschakelen. 

Witrot en waterindringing

Het vochtgehalte van houten bouwdelen wordt met name bepaald door de mate waarin waterindringing mogelijk is en de kans die het hout heeft om weer te drogen. Openstaande verbindingen, afdichtingen, kwasten en scheuren zijn omstandigheden waardoor in het hout (te veel) vocht kan binnentreden. De gevoeligheid van een bepaalde houtsoort voor aantasting wordt bepaald door de ondoorlatendheid (geslotenheid van de houtstructuur) en/of de aanwezigheid van specifieke inhoudsstoffen met fungicide werking.

Coatings kunnen vochtindringing in het hout tegengaan, maar verlagen anderzijds het vermogen van het hout om, bij onverhoopte vochtindringing, weer te drogen. Omdat het handhaven van een laag houtvochtgehalte een doorslaggevende rol speelt bij witrot preventie, is deskundige raad en daad bij het toepassen van hout essentieel.

Witrot in hout inspecteren? Inspectie van partijen hout, bijvoorbeeld op vochtigheidsgehalte? Advies over hout op de juiste wijze toepassen? Neem gerust contact op met SHR in Wageningen.