DOP verklaring

Sinds 1 juli 2013 zijn toeleveranciers van de bouw, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs, verplicht om een prestatieverklaring mee te leveren bij een product met CE markering: de zogenoemde DOP verklaring. Dat vloeit voort uit de Europese Verordening Bouwproducten. De letters DOP in DOP verklaring staan voor Declaration of Performance. De DOP verklaring wordt digitaal of op papier bij de CE-markering geleverd of staat op een website. De fabrikant of importeur legt in de DOP verklaring onder andere de prestaties van het betreffende product vast en de corresponderende toepassing(en) ervan. Dit laatste met het oog op de producentaansprakelijkheid. 

DOP verklaring: welke prestaties? 

De te vermelden prestaties in een DOP verklaring staan in relatie tot kenmerken die belangrijk zijn voor bouwwerken: mechanische weerstand en stabiliteit; brandveiligheid; hygiëne, gezondheid en milieu; veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik; bescherming tegen geluidhinder; energiebesparing en warmtebehoud; duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.  

Testen voor DOP verklaring 

Prestaties van bouwproducten dienen te worden vastgesteld volgens in Europa geharmoniseerde testmethoden. Die zijn opgenomen in de Europese normen en Europese technische specificaties. Een geharmoniseerde norm omschrijft de kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie. Aan de hand van een prestatieverklaring is het mogelijk om de prestaties van producten met dezelfde toepassingen onderling op een eenduidige manier met elkaar te vergelijken. SHR in Wageningen test materialen, (half)fabrikaten en producten volgens geharmoniseerde testmethoden met het oog op een DOP verklaring. In het eigen laboratorium en al meer dan 20 jaar. SHR test producten voor o.a. de bouw, de houtverwerkende industrie, de meubelbranche, scheepsbetimmeringsbedrijven, vingerlasserij en lamineerbranche. Testen voor DOP verklaring? www.shr.nl.