Negatieve kleef

Bij negatieve kleef dreigt verzakking van een bouwconstructie. Negatieve kleef, waarbij inklinkende grondlagen als het ware aan houten heipalen gaan hangen, ontwikkelt zich onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld bij verlaging van de grondwaterstand. De extra belasting door de ‘hangende’ grondlagen, de negatieve kleef, kan de heipalen doen zakken of breken. Soms wordt het verschijnsel negatieve kleef verward met heipaalrot.
Een bekend voorbeeld van een bouwwerk dat door negatieve kleef werd bedreigd is de Beurs van Berlage in Amsterdam. Uiteindelijk is hier een volledig nieuwe, betonnen fundering aangebracht om de Beurs voor verzakking te behoeden.

Deskundig inzake negatieve kleef

SHR staat voor Stichting Hout Research en is sinds 20 jaar hét onderzoeks-, test- en adviescentrum op het gebied van hout, houthoudende producten, constructies met houten elementen en alle producten die in combinatie met hout worden toegepast (zoals biobased producten, verf, kitten, coatings, lijmen, schroeven, nagels, nieten, rubber profielen etc.) in de bouw, meubelindustrie en (scheeps)interieurbouw. SHR is gevestigd in Wageningen, waar het beschikt over uitgebreide laboratoriumfaciliteiten en een wetenschappelijke staf. SHR is de deskundige partij bij uitstek als het om houten heipalen en negatieve kleef gaat.

Negatieve kleef buitenland

SHR wordt internationaal erkend als kenniscentrum op het gebied van verschijnselen die worden aangeduid als heipaalrot, paalrot, palenpest, heipalen rot en negatieve kleef. Organisaties in onder andere China en Italië nodigen deskundigen van SHR uit om de unieke expertise die SHR als kenniscentrum van houten paalfunderingen heeft in te zetten tot het behoud van dergelijke funderingen en het behoud van de waardevolle gebouwen die er in die landen op zijn gefundeerd. Ook wanneer sprake is van bijvoorbeeld negatieve kleef. Contact SHR.