Concept II

Concept II (Concept 2) kozijnen zijn kozijnen volgens een bepaald afleverconcept dat gehanteerd wordt door de leden van NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie). In BRL0801 zijn de randvoorwaarden omschreven voor de kozijnen volgens Concept I (Concept 1), Concept II (Concept 2), Concept III (Concept 3) en Concept IV (Concept 4). 

Concept II: bouwfase bestendig 

Kozijnen die vallen onder Concept II zijn houten kozijnen die worden aangemerkt als een 'bouwfasebestendig product'. Gevelelementen volgens Concept II zijn af-fabriek voorzien van een voorlaksysteem, dat inclusief verwerkingsvoorschriften aan de opdrachtgever wordt geleverd. Dankzij het in de timmerfabriek aangebrachte voorlaksysteem is de aanvangsduur-zaamheid van een Concept II kozijn verbeterd. Het product is robuuster (dan een Concept I kozijn) en dus beter in staat om de bouwfase optimaal te doorstaan. De opdrachtgever plaatst, volgens zijn eigen bouwwijze en onder zijn verantwoordelijkheid, het Concept II element conform de met het Concept II kozijn meegeleverde verwerkingsvoorschriften. 

Concept II kozijn test 

Veel (houten) kozijnen worden getest door SHR, Stichting Hout Research. SHR, gevestigd in Wageningen, is al meer dan 20 jaar hét kennis-, test- en onderzoekscentrum van de Nederlandse houtindustrie. In eigen laboratorium test de wetenschappelijke staf van SHR houten, houthoudende en andere biobased materialen voor o.a. de bouw, meubelindustrie en scheepsbetimmeringsbranche. SHR test ook kozijnen die niet of slechts deels van hout zijn vervaardigd, evenals alle (bouw)materialen die in combinatie met kozijnen worden toegepast: lijm, verf, kit, coating, hangwerk, sluitwerk enzovoort. SHR draagt in opdracht van fabrikanten bij aan productontwikkeling en test met het oog op certificering. 

SHR adviseert professionele vastgoedeigenaren en –beheerders over de juiste keuze van kozijnen (waaronder Concept 1 t/m Concept 4 kozijnen) bij nieuwbouw, renovatie en restauratie. Assistentie nodig bij concept kozijnen? Extra informatie over Concept II kozijnen? SHR, tel. 0317 - 467 366.