Warmtecamera inspectie

Met behulp van infraroodtechniek (door middel van een warmte camera) kunnen warmtelekken in gebouwen en huizen worden opgespoord. Maar de warmte camera is ook geschikt voor het detecteren van natte plekken, het vinden van de oorzaken van vochtproblemen, houtrot en het geven van aanwijzingen voor de optimalisatie van (na)isolatie van woningen en andere gebouwen.
De warmte camera brengt op non-destructieve wijze problemen en verbetersituaties in kaart. SHR in Wageningen verricht locatie inspecties met de warmte camera en adviseert corporaties, vastgoedeigenaren (o.a. overheden), bouwbedrijven en VvE’s over isolatie oplossingen.

Warmtecamera SHR

SHR in Wageningen, het test-, onderzoeks- en adviescentrum voor bouwmaterialen met en zonder houtcomponenten, deed veel warmte camera onderzoek in opdracht van tientallen professionele partijen. SHR doet bovendien al meer dan 20 jaar onderzoek naar (bouw)constructies met en zonder hout, houthoudende componenten en biobased producten. Daardoor beschikt SHR over een surplus aan data, inzichten en deskundigheid met betrekking tot warmte camera onderzoek, infrarood testen en thermografie. Op basis daarvan komt SHR tot gedegen advies en duurzame oplossingen, die hun meerwaarde in de praktijk bewijzen.

Wetenschappelijke staf

SHR test, adviseert en deelt kennis met de bouw. De wetenschappelijke staf van SHR heeft in binnen- en buitenland een naam hoog te houden en wordt met grote regelmaat ingeschakeld voor omvangrijke thermografie onderzoeken, onder andere met behulp van een warmte camera. De expertise van SHR gaat echter belangrijk verder en strekt zich uit van advies over de juiste bouwmaterialenkeuze tot bouwplaatsinspecties, opleveringsonderzoeken en advisering op het gebied van isolatie, ventilatie en onderhoud. Warmte camera onderzoek? Contact SHR.