Het nieuwe Houtvademecum

De 11de editie van het houtvademecum is invoorbereiding onder het nieuwe hoofdredacteurschap van René Klaassen van SHR.Bij elke druk wordt het boek steeds uitgebreid of aangevuld. Voor de nieuweeditie zijn inmiddels honderden nieuwe foto’s gemaakt en is de basistekst overhouttechnologie geactualiseerd en aangepast aan de allerlaatste ontwikkelingen.Aanvullingen en nieuwe informatie die opgenomen zou moeten worden kunneningediend worden bij de hoofdredacteur die dan samen met debegeleidingscommissie van Centrum hout besluit of het een waardevolletoevoeging voor het boek is.

Deel dit artikel op LinkedIn: