Praktijkgerichte cursus construeren met CLT

Maar hoe ontwerp je dergelijke constructies in Cross Laminated Timber? Welke normen zijn er? Wat is mogelijk en wat is onmogelijk? Waar moet ik op letten tijdens de uitvoering? In deze ééndaagse cursus wordt er voor constructeurs ingegaan op deze vragen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de praktische kant: hoe kun je aan deze samengestelde constructies rekenen? De eendaagse cursus heeft een praktische benadering en richt zich met name op het construeren met CLT.

Bouwen in hout, waaronder in CLT, vraagt meer zorg en aandacht dan een traditioneel gebouw. In de cursus worden de eerste opgedane ervaringen gedeeld om het leerproces te versnellen. Wat kan wel en waar kun je iets van leren?

Voor  wie? De cursus is voor bouwkundige constructeurs die aan de slag willen met het construeren van gebouwen in Cross Laminated Timber. Rekenkundige ervaring is vereist voor het volgen van de cursus en workshop.

Locatie: De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen.

Inschrijven kan tot 1 februari 2024.

Leerresultaten:

  • U kent de verschillende theorieën voor het berekenen van samengestelde CLT constructies.
  • U kent de beperkingen van deze productiewijze.
  • U kent de mogelijke opbouwen van vloeren.
  • U kunt het trilling comfort niveau bepalen van CLT vloeren.
  • U kunt de spanningen bepalen van CLT constructies op buiging.
  • U kunt de stijfheid bepalen van CLT constructies op buiging.
  • U wordt aan de slag geholpen met het rekenen met FEM programma’s aan CLT constructies.

Voorbereiding: Vooraf installeren van de benodigde software programma’s.

Programma  ochtend (9.00 – 12.00 uur)

Voordracht 1 over:
Algemene inleiding construeren met hout
Sterkteklassen
Methoden bepalen sterkteklasse (machinaal en visueel + voorbeelden)
Eigenschappen hout: afschuif, rol, druk, trek, e.d.
Rekenwaarde van de sterkte
Bezwijkgevallen stabiliteit
Kruip
Relaxatie
Vuistregels
Klimaatklassen 1,2 en 3
Detailleren verbindingen op sterkte (randafstanden)

Voordracht 2 over:
Verschillende productiemethoden CLT
Productiebeperkingen CLT
Overspannen van vloeren in twee richtingen
Verschillende vloer opbouwen
Rekenen aan trillingen
Berekeningstheorie CLT
Vereenvoudigde formules voor CLT
Sterkte eigenschappen van CLT
Het plaatsen van CLT op de bouw
Verbindingen in CLT
Uitvoering begane grond detail
Geluidsisolatie
CLT software
CLT & FEM

Middag met workshop (13.30 – 16.30 uur)

Onder begeleiding uitvoeren van de opdracht: Rekenen aan CLT vloeren met MS Excel
Onder begeleiding uitvoeren van de opdracht: Rekenen aan CLT vloeren met software programma’s
Onder begeleiding uitvoeren van de opdracht: Rekenen aan CLT vloeren met FEM
Vergelijken van de verschillende uitkomsten

12.30  uur Lunch