Zwellen dubbele naar buiten draaiende vlakke garagedeuren

Probleem

Dubbele, naar buiten draaiende  garagedeuren voorzien van glasopeningen en sierlijsten. De deuren zijn afgewerkt in een donkerblauwe kleur. De deuren vertonen rondom lichte aftekening van het randhout, zwel van de dekplaat ter plaatse van de glasopening / sierlijsten en zwel in de actieve deur vanaf de krukhoogte naar beneden. Op basis van de visuele inspectie is geconstateerd dat er een aantal aantoonbare gebreken in de deuren aanwezig zijn. Deze gebreken komen voort uit vochtopname.

Oplossing

De zwel van de dekplaat is dermate groot dat deze niet te herstellen is.