Woonark lekt bij veel regen: ondeugdelijke afwerking

Probleem

Na een forse regenbui komt er water naar binnen bij een woonark. De arkenbouwer heeft samen met de kozijnleverancier geprobeerd het probleem op te lossen, maar zonder resultaat. Er is een uitgewerkt voorstel van de arkenbouwer hoe hij de problemen alsnog denkt op te lossen. De opdrachtgever is niet overtuigd dat hiermee de problemen zullen worden opgelost. Hij vraagt SHR het herstelvoorstel van de arkenbouwer te beoordelen en de woonark te inspecteren.

Oplossing

Uit SHR-onderzoek blijkt dat de lekkages worden veroorzaakt doordat aansluitnaden tussen dakrand en kozijn open staan of niet afdoende zijn afgedicht. Ook de beglazing is niet goed uitgevoerd. Doordat vrijwel alle naden tussen dak, kozijnen, glaslatten, afdeklatten, profielen en glas zijn gekit is het geheel een zeer onderhoudsgevoelige en niet duurzame constructie. Door de slechte dakrandaansluiting treedt water achter de waterkerende folie in de wandconstructie tot onder de wanden aan de binnenzijde en in de betonnen bootbak. De bevestiging en opbouw van de houten gevelbekleding (verticale delen met regelwerk) is onvoldoende duurzaam bevestigd en laat los.

De sierkozijnen aan de buitenzijde van de kozijnen vertonen open verbindingen als gevolg van het ontbreken van een goede verbinding tussen stijlen en dorpels.

De noodzaak tot zeer frequent onderhoud is niet wat je mag verwachten bij een nieuwe woonark. Gezien de vele gebreken, de onderhoudsbehoefte en de vele aanpassingen die noodzakelijk zijn, wordt overwogen de gehele dak- en kozijnconstructies opnieuw te detailleren, op te bouwen en af te werken. SHR adviseert hierbij de eigenaar van de woonboot.

Hout of houtcomponenten in woonarken, bouw en bouwconstructies, (scheeps)interieurs en meubelen? Voor deskundig onderzoek en advies neem contact op met SHR.