Afwijkende houtsoort voor terras

Probleem

Een klant heeft een terras laten aanleggen door een daarin gespecialiseerde firma. In de overeenkomst staat vermeld dat de vlonderplanken van de houtsoort bankirai zullen zijn en de draagbalken van azobé. De klant is er echter niet zeker van dat hij dat ook gekregen heeft.

Oplossing

Afgesproken wordt dat de klant een overblijvend stukje van beide typen onderdelen zal afzagen en opsturen. Zo gebeurt. Bij het openen van het pakketje ontstaan meteen twijfels. Dat betreft niet het stukje vlonderplank, dat na visuele controle op het oog en bij vergroting en na bepaling van de volumieke massa inderdaad als bankirai kan worden aangemerkt. Het gaat om de doordringende geur die aan het andere stukje hangt: die lijkt wel van zweetvoeten. De controles bevestigen het vermoeden: dit is geen azobé, maar angelim vermelho. Dat is weliswaar ook een hardhoutsoort met hoge weerstand tegen schimmelaantasting, maar deze houtsoort geeft nog een hele tijd een voor sommigen zeer onaangename, zurige geur af. De klant ontvangt een beknopt rapport met onze bevindingen, waarmee hij zijn leverancier kan aanspreken.