Corrosie in zoutloodsen

  • Corrosie in zoutloodsen
    Corrosie in zoutloodsen

Probleem

In zoutloodsen is het corrosiegevaar groot. Om deze reden wordt de constructie vaak uitgevoerd in hout. Dit geldt voor de hoofdconstructie, maar ook voor secundaire constructie-onderdelen zoals trappen en ophanging van zoutaanvoerende lopende banden op 20 m hoogte. De secundaire constructies hebben in de loop van decennia last van vervezeling.

Oplossing

SHR werd gevraagd om de oorzaak ervan te achterhalen. Na een inspectie ter plaatse en laboratoriumonderzoek bleek dat horizontale delen langdurig met zout bedekt zijn. Zoals bekend trekt zout water aan. Het water met het opgeloste zout dringt in de buitenlagen van het hout, waardoor het zout uitkristalliseert. Dit is een dynamisch proces met als gevolg dat de houtvezels worden opengebroken in de buitenrand. Vervezeling is het gevolg. Dit proces is ook waargenomen in de houtconstructie van de oude zoutloodsen van de VOC in Rotterdam. Hout gedraagt zich dus goed onder deze omstandigheden en wanneer zoutophoping kan worden voorkomen dan zal de levensduur verder verlengd worden.

Houthoudende constructies inspecteren? SHR inspecteert op locatie in heel Nederland.