Meer Nederlands hout in hoogwaardige toepassingen. Hoe ziet het aanbod er uit?

  • Meer Nederlands hout in hoogwaardige toepassingen.
    Meer Nederlands hout in hoogwaardige toepassingen.

Probleem

De Nederlandse overheid wil het gebruik van Nederlands hout in hoogwaardige toepassingen promoten. Daarvoor moet ze meer inzicht in het beschikbare hout hebben. De vraag ‘hoe ziet het aanbod er uit?’ wordt gesteld aan SHR.

Oplossing

SHR maakte eerst een inschatting van de te verwachten oogst van es, esdoorn en berk. Drie door de overheid aangewezen soorten met potentie. Het blijkt dat de drie soorten gezamenlijk een jaarlijkse opbrengst kunnen geven van 120 m³. Verder is het rendement bepaald om vanuit onderstammen tot foutvrij zaaghout te kunnen komen. De houtkwaliteit van de soorten is zodanig gebleken dat ze geschikt zijn voor vloerhout, interieurbouw, meubels, binnendeuren en -kozijnen. Echter het aanbod is zodanig dat de houtsoorten alleen in nicheprojecten kunnen worden ingezet. De houtkwaliteit laat wel de potentie zien van de Nederlandse bosbouw om ook in loofhout kwaliteitshout te telen. Maar: dan moet hierop het bosbeleid worden afgestemd, zodat de productie niet meer beperkend is.

Strategische verkenningen op het gebied van bouwmaterialen? Contact SHR.