Paleis op de Dam: beoordeling monumentale houtconstructies

  • Visuele beoordeling
    Visuele beoordeling
  • Interne beoordeling balk met Resistograph®
    Interne beoordeling balk met Resistograph®

Probleem

Het Paleis op de Dam wordt grondig gerenoveerd / gerestaureerd. In het dak en de verdiepingsvloeren bevindt zich een grote hoeveelheid hout en gevraagd wordt om de kwaliteit daarvan te beoordelen. Hieruit moet een beeld komen van eventueel benodigde maatregelen voor handhaving van dit historische erfgoed.

Oplossing

Diverse SHR-teams met deskundigheid op gebied van aantasting van hout en houtconstructies voeren een beoordeling uit van de aangewezen gedeelten. Ook zijn met de Resistograph® boorweerstandsprofielen gemaakt om grotere houten elementen ook intern te kunnen beoordelen. Alle bevindingen zijn geregistreerd en in kaart gebracht. Op basis daarvan adviseerde SHR over de verdere aanpak van het werk.

Onderzoek houtconstructies op locatie? Neem contact op met SHR.