Warmteverlies detecteren m.b.v. infraroodcamera

Probleem

De eigenaar van een gebouw krijgt klachten met betrekking tot comfort in het gebouw. De gebruiker ervaart een hoge mate van tocht, een hoge luchtvochtigheid én een hoge energierekening.

Oplossing

SHR heeft met behulp van de infraroodcamera de thermische, slecht isolerende delen op eenvoudige wijze weten te achterhalen en inzichtelijk weten te maken. Met behulp van nader schade-onderzoek zijn de oorzaken geïnventariseerd en is een hersteladvies opgesteld voor de opdrachtgever. De aannemer heeft de gebreken inmiddels, naar tevredenheid van de opdrachtgever, hersteld. Na het verkrijgen van de behoorlijk afgenomen energierekening heeft de opdrachtgever besloten om ook verdere energiebesparende maatregelen te nemen. SHR geeft onafhankelijk advies over de mogelijkheden. Een infrarood-onderzoek kan ook worden ingezet als controlemeting bij oplevering van een nieuw gebouw.

Infraroodcontroles van gebouwen? Neem contact op met SHR.