Warmteverlies door geveltimmerwerk?

Probleem

Een timmerfabriek zal verschillende kozijnen en gevelelementen leveren voor een gebouw. In het bestek wordt men geconfronteerd met de verschillende eisen waaraan de kozijnen moeten voldoen. In een van deze eisen wordt de minimale warmteweerstand van het kozijn uitgedrukt: de UW-waarde (kozijnen) en UD-waarde (deurkozijnen). Voldoet het werk aan de gestelde eisen? Zijn er verbeteringen te behalen om aan de eisen te voldoen?

Oplossing

SHR bepaalde de U-waarden. Van zeer eenvoudig en doeltreffend, met behulp van forfaitaire waarden (methode 1), naar meer realistisch, met behulp van tabellen en berekeningen (methode 2), tot zeer gedetailleerd met behulp van het computerprogramma TRISCO (methode 3). Afhankelijk van het benodigde eindresultaat en nauwkeurigheid werden verschillende methodes ingezet. Van wandelement tot deurkozijn. Het bereiken van een UW ≤ 1,0 W / m2∙K wordt hierdoor mogelijk voor bijvoorbeeld het passiefhuis concept, energieneutraal wonen en het actiefhuis concept. Maar ook het berekenen van U-waarden op eenvoudige en doeltreffende wijze om te voldoen aan de bouwbesluit-eis UW ≤ 1,65 W / m2∙K is een mogelijkheid.

Deskundig onderzoek naar gevelelementen met hout of houtcomponenten? Neem contact op met SHR.