Bloemkozijnen

Probleem

Door een timmerfabriek zijn zgn. bloemkozijnen geleverd. Tijdens de bouwperiode zijn er gebreken ontstaan ter plaatse van de kitnaden van de bloemkozijnen. Er is een meningsverschil ontstaan tussen deze partijen over de mogelijke oorzaak .

Een groot deel van de woningen is op de dag van de inspectie al opgeleverd en veelal niet bereikbaar (op de verdiepingen). Aan SHR is gevraagd een onafhankelijk oordeel te geven over de oorzaak van de gebreken aan de bloemkozijnen.

Oplossing

De oorzaak van de gebreken aan met name de onderzijde van de bloemkozijnen is een te hoge vochtbelasting. De onderregels van de bloemkozijnen hebben tijdens de bouwfase, vanaf de bovenzijde van de bloemkozijnen, eenvoudig vocht op kunnen nemen waardoor deze zijn gaan zwellen.

De opbouw van de zgn. bloemkozijnen is niet geheel uitgevoerd conform de richtlijnen zoals aangegeven in de KVT. Er heeft tijdens de bouwfase van bovenaf, water in de verbindingsnaden (bloemkozijn tegen kozijn, ter plaatse van koppellatten) kunnen treden. De verbindingen zijn niet goed verlijmd en niet duurzaam dicht. De houtsoort van de bloemkozijnen heeft een vrij hoog krimp-zwelgedrag waardoor deze sterk is gaan zwellen. Doordat de verbindingen niet goed verlijmd zijn en niet zijn afgedicht hebben deze via de kopse zijden vocht op kunnen nemen. De bovenzijden van de bloemkozijnen zijn tijdens de bouwfase wel voorzien van een EPDM strook, echter deze is niet geheel tot de voorzijde van de kozijnen aangebracht, waardoor de bovendorpelverbindingen vrij lagen en maanden door vocht zijn belast. Tijdens de bouw dienen er voorzieningen te worden getroffen, zodanig dat de kozijnen worden beschermd tegen de weersbelastingen, dit is niet afdoende uitgevoerd.