Houtaantasting buitenvliesgevels zwembad

Probleem

De buitengevel van een zwembad is opgebouwd uit een vliesgevel met houten stijlen en dorpels van gevingerlast grenen met aan de buitenzijde aluminium vliesgevelprofielen waartussen isolatieglas. De gevels zijn ca. 6 jr. oud. Er zijn nu houtaantastingen waargenomen in de houten kozijnen.

Aan SHR is gevraagd om een inspectie en metingen uit te voeren naar de status van het huidige aantastingsproces waarbij de vraag ‘Wat is de mate van aantasting van het kozijnhout van de kozijnen?’ centraal stond.

Bij de inspectie is gebruik gemaakt van capacitieve en elektrische houtvochtmeters en Rinntech Resistograaf.

Oplossing

De plaatsen met houtaantasting zijn relatief kleine delen welke wel weggenomen en hersteld kunnen en dienen te worden. Er is op dit moment geen gevaar voor geheel loslatende vliesgevelprofielen.

De aantasting is op plaatsen waar de vochtbelasting te hoog is door o.a. condensvorming en waar houtkwaliteit mogelijk  minder is.

Op het moment van de inspectie (juni) was het vochtgehalte van het kozijnhout normaal tot laag (10-14%). Op een enkele plaats is een verhoogd vochtgehalte gemeten (> 20%) tot in het midden van kozijndorpels en -stijlen. Het was al maanden droog en warm lente- en zomerweer, waardoor ook al langere tijd geen condensvorming voor kwam. Het hout heeft dus in de afgelopen maanden kans gehad om terug te drogen. Plaatsen waar nu nog een verhoogd vochtgehalte gemeten werd waren kritische plaatsen waarbij het vochtgehalte in de wintermaanden mogelijk weer zal toenemen. 

De condensvorming wordt veroorzaakt door de aluminium vliesgevelprofielen welke direct aan het buitenklimaat zijn blootgesteld en makkelijk de buitentemperatuur zullen aannemen. Condensvorming dient ofwel te worden voorkomen of zodanig afgevoerd te worden dat deze niet de houten kozijnen belast.

De aangebrachte filmvormende transparante laklaag op de onderdorpels en onderzijde stijlen dient te worden verwijderd. De afwerklaag voorkomt het uitdampen van het hout en veroorzaakt juist een hoge vochtbelasting doordat vocht onder de verflaag kan treden en niet meer kan uitreden.