Indeuking deur rondom rozet hersteld

Probleem

Een hotel heeft na een renovatie een klacht over binnendeuren. Rondom de rozetten van de deuren zijn de deuren ingedeukt. In een aantal gevallen is de dekplaat van de deur gescheurd. In de nieuwe deuren zijn de sloten van de oude deuren overgezet. SHR concludeert na visuele inspectie en demontage van sloten het volgende. De indeuking heeft twee oorzaken. Ten eerste is de slotinkrozing in de deuren te groot, waardoor er ruimte is tussen de deur en het slot en het daardoor makkelijk is om beide zijden van de deur naar elkaar toe te trekken. Ten tweede zijn de boutjes waarmee de rozetten zijn bevestigd aan de korte kant. Als men de rozet goed vast wilde zetten moesten de boutjes een stukje worden ingedraaid om voldoende vast te zitten; hierbij werd de deur dan indrukt.

Oplossing

Ter plaatse van het slot is de ruimte tussen het slot en de deur opgevuld en zijn er langere boutjes toegepast.

Deskundig onderzoek naar bouwtoepassingen met houtcomponenten?

Neem contact op met SHR.