Problemen met stopmassa cementgebonden panelen

Probleem

Bepaalde cementgebonden panelen zijn in de uitvoering van een renovatieproject in Rotterdam, op een, tegen de gevel aangebracht frame van houten regels, geschroefd en de verdiepte schroeven zijn daarna afgestopt. Ongeveer een half jaar na het aanbrengen van de stopmassa en na het schilderen van de gevel werd onthechting / loslaten van de stopmassa geconstateerd. De problemen houden ook na de oplevering nog steeds aan. Tevens zijn sinds enige tijd aan de voorzijde van de panelen lichtere strepen zichtbaar ter plaatse van de achterliggende regels. SHR is gevraagd om de situatie te beoordelen. Doordat de platen direct op de houten regels zijn geschroefd, als een open gevelbekleding met tussenruimten van circa 10 mm tussen de platen, treedt eenvoudig capillair water tussen de platen en het hout. Dit water blijft hier als gevolg van capillaire werking tussenhangen wat tot een hoge vochtbelasting van de houten regels en de achterzijde van de platen heeft geleid. Gevolg van de extreme vochtbelasting (waarna weer droging) is, dat de schroefbevestigingen in de houten regels loskomen. Door het krimpen en zwellen van de houten regels en in mindere mate de platen, wordt de vrij harde (weinig elastische) stopmassa uit de gaten gedrukt.
Bijkomend gevolg van het plaatselijk vochtiger/natter zijn van de achterzijde van de platen ter plaatse van de houten regels, in combinatie met de niet voldoende watervaste en waterwerende afwerklaag, is dat hier in bepaalde perioden van het jaar (bijvoorbeeld als gevolg van afkoeling door nachtelijke uitstraling) condensatie optreedt aan de buitenzijde van de plaat. Hierdoor zal aan de buitenzijde van de platen ter plaatse van deze houten regels meer en makkelijker vuilaanhechting en mogelijk “zoutuitbloei” zichtbaar zijn.

Oplossing

Houten regels welke nog niet zijn aangetast kunnen gehandhaafd blijven, rest dient vervangen te worden.
Alle gevelpanelen dienen te worden verwijderd.
Daar waar aan de achterzijden, randen en schroefgaten van de panelen, de afwerklagen zijn beschadigd, dienen deze te worden bijgewerkt.
Over alle houten regels dient over de gehele breedte van de regel een daartoe geschikt dichtingsband (EPDM) te worden aangebracht.
De platen kunnen vervolgens weer volgens het verwerkingsvoorschrift worden vastgeschroefd in nieuwe bevestigingsgaten (niet in oude schroefgaten).
De gesoevereinde gaten dienen met een daartoe geschikt, meer elastisch middel te worden afgedicht. Geadviseerd wordt vooraf een onderzoek naar hechting en weerstand tegen verwering te laten uitvoeren.