Vervormingen houten gevelbekleding

Probleem

Een woning in Zwolle is in 2009 opgeleverd. Aan de zij- en achtergevel is verticale houten gevelbekleding met een niet filmvormende afwerking toegepast.

Vrij snel na oplevering constateerde de bewoner te grote vervormingen van delen van de gevelbekleding. Naar aanleiding van deze klacht heeft de aannemer op basis van een eigen inspectie omstreeks 2011 bij diverse woningen in hetzelfde project nieuwe delen aangebracht. Omdat er in 2015 opnieuw klachten waren over gevelbekleding heeft de aannemer in mei 2016 nog meer delen vervangen. Echter de bewoners waren niet tevreden met het verkregen resultaat.

Oplossing

SHR heeft de houten gevelbekleding van diverse woningen geïnspecteerd en heeft delen meegenomen voor laboratoriumonderzoek. Het blijkt dat de ventilatie en beluchting van de spouwruimte achter de geveldelen veel te gering is waardoor de spouw te vochtig blijft en zorgt voor een hoge vochtbelasting van de achterzijde van de geveldelen. In het voorjaar en zomer zal de voorzijde van de delen sterk terugdrogen en omdat de delen aan de achterzijde vochtig blijven, gaan ze schotelen. Door de aangebrachte groef, over de hele lengte aan de achterzijde van de geveldelen, is de effectieve dikte van de delen minder dan de 18 mm, waardoor de delen te dun zijn en sterk kunnen vervormen. Het vermoeden bestaat dat de geveldelen met een hoger vochtgehalte geleverd zijn dan de door de fabrikant aangegeven 16 + 2%.

In het hersteladvies wordt aangegeven dat het noodzakelijk is dat de gevel in zijn geheel opnieuw wordt opgebouwd met dubbele achterregels (verticaal en horizontaal), waardoor een betere ventilatie/beluchting wordt gecreëerd. Daarnaast zal in de nieuw toe te passen geveldelen geen groef mogen zitten aan de achterzijde en zal het houtvochtgehalte rond de 16% moeten liggen.