Schade-onderzoek aan houtconstructies

Probleem

De eigenaar van een gebouw wordt geconfronteerd met een bezweken houtconstructie. Het betreffende gebouw is daardoor (gedeeltelijk) ingestort en onbruikbaar geworden. Via de verzekeraar wordt om een onafhankelijk schade-advies gevraagd.

Oplossing

SHR wordt ingeschakeld om de technische oorzaak te achterhalen. Zijn er fouten gemaakt bij het ontwerp, de productie van elementen, tijdens de bouw of zijn er andere aanwijsbare oorzaken, zoals overbelasting? Op basis van schade-onderzoek ter plaatse, controleberekeningen en beoordeling van het bestek vindt SHR de oorzaak. De uiteindelijke conclusies worden opgenomen in een volledig uitgewerkt schaderapport,
waaruit de oorzaken onomstotelijk blijken.

Vragen over schades aan houtconstructies? Neem contact op met SHR.