22 oktober 2014
Nieuws

48 WUR (Wageningen University Research) studenten bij SHR

In de cursus ‘Bosproducten’ van de WUR-opleiding ‘Bosecologieen Bosmanagement’, is elk jaar een excursie naar SHR opgenomen. Op het houtexpertisecentrum krijgen de studenten een overzicht van de zaken die spelen in de Nederlandse houtindustrie, worden lopende projecten besproken, en worden onderzoeksopstellingen en testfaciliteiten getoond.

Deze studenten kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen in de houtwereld. Op diverse terrein zijn goed opgeleide mensen nodig, die het mogelijk maken dat het hernieuwbare productmateriaal een duurzame rol kan blijven spelen in de bouwwereld. Ze kunnen een brug vormen tussen de verwerkers van hout en de producenten van hout.Bovendien zijn in de duurzame productie van hout nog veel ontwikkelingen, met name in de tropen te verwachten. De studenten kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van hout als milieuvriendelijk materiaal, omdat binnen hun studie veel aandacht wordt besteed aan de vastlegging van CO2in bossen. Deze kennis kan van grote waarde zijn om de ontwikkelingen binnen LCA-methodieken in goede banen te leiden. De laatste jaren zijn in de houtsector milieuaspecten steeds belangrijker geworden en worden ook mensen met een bosecologie en bosmanagement achtergrond aangetrokken. Goed ingewijde studenten die op dit soort posities komen, kunnen ondeskundig houtgebruik voorkomen en daarmee het houtvak stimuleren. SHR geeft, als gastheer van de excursie, hen extra bagage mee op het gebied van houttoepassingen binnen hun opleiding.

Foto: Kijkje op het expositieterrein (foto: Daniël Wiersma)