22 juni 2015
Nieuws

Aardbevingsbestendig bouwen: Houtskeletbouw als mogelijke oplossing

Bij houtskeletbouw, mits goed ontworpen, kunnen krachten die bij aardbevingen ontstaan in de constructie, eenvoudig worden “afgedragen” en dus veel versnellingsenergie opnemen. Dit voorkomt scheurvorming en mogelijke instorting. Dit heeft naast beperking van financiële schade, ook een grote invloed op het gevoel voor algemene en persoonlijke veiligheid, dus op de gezondheid van de bewoners.

In opdracht van NAM is ook een meetnet uitgezet om het effect van de bevindingen op verschillende bouwwijzen te kwantificeren. Hierin zijn ook een aantal hbs-woningen opgenomen. Uit een snelle inventarisatie naar het schadebeeld aan woningen op een aantal plaatsen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen blijkt nu al dat hbs-woningen beter presteren dan naastgelegen woningen opgetrokken uit traditionele bouwmaterialen. Dit wordt door de bewoners bevestigd. De NPR Aardbevingsbestendig bouwen is in de ontwerpfase. Hierop kan nog worden gereageerd. Daarna dient de uiteindelijke norm te worden aangewezen in het Bouwbesluit om verplicht te worden. In de tussentijd wordt de richtlijn echter wel gehanteerd als leidraad bij het beoordelen van bouwaanvragen in Noord Nederland.