18 oktober 2011
Nieuws

Eendaagse cursus “lijmen en kitten voor de meubelindustrie en interieurbouw”

Lijmen is een vak
Tijdens de cursus komt ook de praktijk ruimschoots aan bod. Hoe kunnen lijmen het beste worden toegepast en wat gebeurt er als dit niet op de juiste manier gebeurt? Er worden proefstukken voorbereid, waarin veel voorkomende fouten bewust worden verwerkt. De cursisten gaan deze proefstukken kapot trekken en zelf ervaren wat bepaalde factoren voor invloed hebben op een lijmverbinding. Kortom, de cursus is bedoeld om medewerkers bewust te maken van de problematiek rond lijmen en daarmee de kwaliteit van hun werk te verhogen en uiteindelijk de faalkosten voor bedrijven te verlagen.
Deze cursus is ontwikkeld op verzoek van het SSWM. Voor de cursus van 3 november a.s. zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Informatie over de kosten en aanmeldingen bij SSWM (www.sswm.nl of tel 0348 410 468).

 • Verbindingstechnieken
 • Lijmen
 • Voor- en nadelen van lijmen
 • Adhesie en Cohesie
 • Samenstelling van lijmen
 • Soorten lijmen
 • Voorbehandeling
 • Lijmkeuze
 • Applicatie technieken
 • Applicatie omstandigheden
 • Dispersielijmen
 • Contactlijmen
 • PU-lijmen (1K en 2K)
 • Smeltlijmen
 • Montagelijmen
 • Lijmen van proefstukken
 • Beproeven

Op 3 november 2011 verzorgt SHR in Wageningen een eendaagse cursus lijmen en kitten voor de meubelindustrie en interieurbouw. In de metaalindustrie moeten lassers een opleiding volgen voordat ze aan het werk kunnen, maar lijmen mag iedereen. Lijmen wordt ten onrechte vaak gezien als bijzaak, terwijl de keuze van het product en de verwerking ervan zo bepalend zijn voor het eindresultaat. Met de cursus willen we de bewustwording verhogen bij werknemers die dagelijks met lijmen omgaan. Dat gebeurt via een deel theorie: welke lijmen worden er gebruikt in de meubelindustrie en interieurbouw en wat zijn hun voornaamste eigenschappen en aandachtspunten? Bij bepaalde producten luistert de persdruk bijvoorbeeld heel nauw of is een open tijd juist erg belangrijk.

Werkstukken

De cursus bestaat uit theorie gedeeltes afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Naast de theorie wordt een dagdeel gebruikt om onder begeleiding testen uit te voeren aan verlijmde onderdelen.

De volgende onderdelen komen in de cursus aan de orde:

 • Inleiding
 • Hoe werken lijmen
 • Lijmproces
 • Kenmerken en eigenschappen van veelgebruikte lijmtypen
 • Kwaliteitsbeheersing en ARBO, Veiligheid en milieu
 • Praktijkmiddag