19 mei 2015
Nieuws

Gecertificeerd dus betrouwbaar houtonderzoek voor inspecties aan funderingen en GWW-werken.

Onderzoek naar houten paalfunderingen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. SHR is vanaf 1995 actief betrokken geweest om, samen met de funderingsinspectiebureaus, een goede onderzoeksmethodiek te ontwikkelen. Inmiddels is er een F3O-richtlijn ‘Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ waarin de onderzoeksmethodiek van SHR is weergegeven. De huidige richtlijn is van 2012 en op dit moment wordt deze versie geactualiseerd en aangepast aan het meest recente kennisniveau, waardoor er nog nauwkeuriger geadviseerd kan worden en aangesloten wordt op bouwontwikkelingen.

De grotere aandacht voor onderzoek aan houten paalfunderingen heeft er ook toe geleid dat er meer bedrijven actief worden op deze markt. Wat betreft houtonderzoek blijken er naast houtinstituten ook ingenieursbureau actief te worden. Hoewel marktwerking goed is moet ook de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd blijven en daarom heeft SHR het voortouw genomen om gecertificeerd houtonderzoek te initiëren voor het bepalen van microbiologische houtaantasting. Vanaf vandaag wordt houtonderzoek aan heipalen, maar ook houtconstructies in GWW-werken, bij SHR onder certificaat uitgevoerd. Het is gebleken dat de houtbranche erg lijdt onder ondeskundig handelen, zowel in ontwerp, productie als in onderzoek.
Als opdrachtgever kan er nu eenvoudig tijdens de aanbesteding of inkoop gekozen worden voor experts in houtonderzoek en dit bij funderings- of GWW-inspecties afdwingen door te staan op een gecertificeerd bedrijf.
Wilt u meer weten neemt u dan contact op met René Klaassen (0317-467366 of r.klaassen@shr.nl).