24 januari 2018
Nieuws

Nieuwe Resistograph® voor SHR

Bij SHR is recent de nieuwe Resistograph® R650 in gebruik genomen. Dit apparaat meet de weerstand van hout met een dunne boornaald, die met een vaste snelheid in het hout doordringt. Onderweg wordt de boorweerstand geregistreerd en meteen ook weergegeven via printer of beeldscherm.

Lees verder onder de afbeelding
2018-01-22-jc-nieuwe-resistograph

Voor het geoefende oog geeft het resulterende boorweerstandprofiel uitsluitsel over eventuele aantasting binnen in het hout. Van de meting blijft slechts een gaatje over van 3 mm en daarmee kan deze inspectiemethode als nagenoeg non-destructief worden aangemerkt.

Met vele duizenden profielen heeft de vorige Resistograph® zijn werk gedurende ruim 10 jaar meer dan gedaan, zoals bij inspecties in diverse toonaangevende Nederlandse monumenten en in een meerjarig project voor ontwikkeling van kennis over de natuurlijke afbraak van hout.

Het is al lang bekend en aangetoond dat bij de Resistograph® de gemeten boorweerstand een sterke relatie heeft met de dichtheid van het hout. Omgekeerd maakt dat het relatief eenvoudig om de volumieke massa van toegepast hout, zoals meranti kozijnen, vrijwel non-destructief achteraf te controleren. Dit gegeven is bijv. belangrijk voor de prestaties en eisen op het gebied van duurzaamheid en inbraak- en brandwerendheid. Om de nauwkeurigheid van de meting te kunnen garanderen is het nuttig om inzicht te krijgen in andere factoren die mogelijk van invloed zijn. Met de komst van het nieuwe apparaat is Alexander Kloppenburg, student van de TU Delft, op dit moment bij ons bezig om dat verder uit te zoeken.