21 januari 2019
Nieuws

Start Taskforce Plaatmaterialen

Op 10 januari vond bij SHR de eerste bijeenkomst plaats van de ‘Taskforce Plaatmateriaal’ van het CBM. Een geanimeerde middag met vertegenwoordigers uit de hele plaatmaterialenketen, van productie tot restverwerking, waarbij veel informatie werd uitgewisseld en ideeën werden gedeeld.

De Taskforce Plaatmaterialen is geïnitieerd naar aanleiding van de milieutafels die in 2018 hun beslag hebben gekregen. Het doel van de taskforce is het onderzoeken van mogelijkheden tot en het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde methoden om plaatmateriaal, dat vrij komt bij de productie of vervanging van interieurs, een optimale bestemming te geven.