24 april 2018
Nieuws

Geaccrediteerde wind- en waterdichtheidsbeproevingen van kozijnen voor CE-markering

Al velen jaren worden bij SHR kozijnen getest op wind- en waterdichtheid. Sinds kort kunnen deze onderdelen ook onder accreditatie (zie voor geaccrediteerde onderwerpen scope RvA) worden uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat resultaten opgenomen mogen worden in de Declaration of Performance (DoP), oftewel de prestatieverklaring ten behoeve van de CE-markering.

Lees verder onder de afbeelding
w-w-voor-nieuwsitem-ce-markering2

In het SHR wind- en waterdichtheidslaboratorium kan worden getest op de volgende drie onderdelen:

  • Luchtdoorlatendheid
  • Waterdichtheid
  • Weerstand tegen windbelasting

Zo’n Initiële Type Test (ITT) en de bepaling van de prestaties van een product hoeven slechts eenmaal te worden uitgevoerd bij aanvang van de productie onder CE-markering.

Ramen en buitendeuren die binnen de geharmoniseerde norm EN 14351-1 vallen, zijn al langere tijd verplicht om CE-markering te voeren. Zonder testwaarden wordt er bij deze onderdelen ‘NPD – No Performance Declared’, oftewel geen prestatie verklaard. Bij een getest kozijn mogen hier wel de prestaties worden verklaard, wat het bijvoorbeeld aantrekkelijker maakt om te verhandelen op de Europese markt.

Een beproeving voor CE-markering kan naar wens gecombineerd worden met testen ten behoeve van KOMO-certificering. Naast de bepaling van de luchtdoorlatendheid, de waterdichtheid en de weerstand tegen windbelasting, is SHR ook geaccrediteerd om een berekening van de U-waarde uit te voeren ten behoeve van CE-markering. Laat u zich informeren over de mogelijkheden!