12 oktober 2015
Nieuws

Eiken in de bouw: niet overgewaardeerd, wel onderschat

Eikenhout als bouwmateriaal is niet overgewaardeerd. Maar soms wél onderschat.
Dat  laatste in termen van kennis van specifieke eigenschappen, soorten, kwaliteiten en samenhangende toepassingsmogelijkheden. Eiken toepassen in  woning- en utiliteitsbouw geeft, naast gevoelsmatige en designvoordelen, extra meerwaarde als het te verwerken hout goed is onderzocht en met kennis van zaken wordt verwerkt. De hoge kwaliteiten die aan eiken worden toegedicht komen dan optimaal tot hun recht. En dat is wat opdrachtgevers, architecten en gebruikers natuurlijk willen.

Tot die conclusie kwam de voorzitter van de SHR Studiemiddag Eiken op 1 oktober jl., René Klaassen. De SHR Studiemiddag Eiken werd gehouden in de filmzaal van de Bataviawerf in Lelystad, waar meer dan 170 belangstellenden aanwezig waren. Onderzoeksdoel van de bijeenkomst: is de hoge waardering van eikenhout voor de bouw terecht (architecten schrijven het graag voor, consumenten zijn er dol op ), of is er in de perceptie rond eiken sprake van een zekere mate van overwaardering?

Eikenhout: verschillende perspectieven

Vanuit het ‘bosperspectief’ gaf Jan den Ouden (WUR) aan dat eikenbossen niet kunnen bestaan zonder menselijke inbreng. Gabri van Tussenbroek (BMA) liet zien dat naaldhout de functie van eiken als voornaamste bouwhout vanaf de 17de eeuw overnam en eiken vervolgens met name als statussymbool werd gebruikt. Jos Creemers liet zien dat eiken bijzondere eigenschappen heeft, waarmee terdege rekening moet worden gehouden in de toepassing. En, als dat goed gebeurt, eiken een eersteklas bouwmateriaal vormt. Peter de Graauw (SKH) nam het publiek mee in de verscheidenheid aan kwaliteiten die een veelheid aan toepassingen mogelijk maken.

Tenslotte ging René Klaassen in op het gedrag van eiken in de toepassing en concludeerde dat de voorkeur bij architecten en gebouwgebruikers voor eiken niet alleen op ‘statusoverwegingen’ is gebaseerd. Eiken specifiek toepassen, bijvoorbeeld voor kozijnen, vereist echter wel een zorgvuldig voortraject, met als doel de esthetische en gevoelsmatige pre´s van eiken ook in de vereiste kwaliteiten van de toepassing tot uitdrukking te brengen.