25 maart 2014
Nieuws

Symposium bio-composiet materialen een succes!

Op woensdag 19 maart is bij SHR in Wageningen onder grote belangstelling een symposium over de ontwikkeling van bio-composiet materialen voor (structurele) bouwmaterialen en bouwproducten gehouden. Meer dan zestig geïnteresseerde bedrijven uit de bouw, architectuur, toelevering en producenten van bouwproducten hadden zich aangemeld voor deze “Industrial Interest Group meeting”. SHR maakt deel uit van een Europees consortium van bedrijven en onderzoeksinstellingen die binnen het EU-project “BioBuild” (High Performance. Economical and sustainable Biocomposite Building Materials) bio-composieten ontwikkelen en toepasbaar maken voor gevelelementen en andere bouwproducten. SHR wil haar vooraanstaande rol in de ontwikkeling ervan en de nieuw verworven kennis en ervaringen met deze bio-composieten, toepasbaar maken voor de Nederlandse bouwindustrie. In het kader hiervan heeft SHR specifiek voor de geïnteresseerde industrie het symposium georganiseerd. Het doel was tweeledig: de industrie informeren over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van bio-composieten in de bouw én de onderzoekers betrokken bij dit Europese project in de gelegenheid stellen feedback te krijgen van de industrie over de haalbaarheid in de praktijk. Ontwikkelingen en resultaten uit het lopende Europese onderzoeksproject zijn in vijf inspirerende presentaties aan bod gekomen. Daarbij zijn belangrijke zaken behandeld als; milieuvoordelen en methodieken van LCA-onderbouwing, ontwerpen en detailleringen van de eindproducten, productie- processen van composiet materialen en behandelingen en technieken om bio-composieten geschikt te maken voor gebruik in veeleisende exterieure (bouw)toepassingen. Tijdens het symposium zijn demo-materialen en prototypen geëxposeerd en waren betrokken bedrijven en onderzoeksorganisaties uit het BioBuild-project aanwezig om vragen van de bezoekers te beantwoorden. Uit deze gesprekken is genoeg stof tot nadenken gekomen om weer mee te kunnen nemen in het BioBuild-project.