11 januari 2017
Nieuws

Vooraankondiging collectief onderzoek BRL 0807 Vulmiddelen

December 2016 heeft SHR de laboratoriumtesten afgerond volgens de nieuwe KOMO® BOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO® ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VULMIDDELEN VOOR HOUT (BRL Vulmiddelen).

Lees verder onder de afbeelding
2016-12-13-vulmiddelen

Samen met twee vooraanstaande marktpartijen en SKH heeft SHR in de begeleidingscommissie van de nieuwe BRL meegewerkt aan de totstandkoming van het testprogramma. Op aangeven van de betrokken marktpartijen zijn belangrijke aspecten waarop goede reparatiemiddelen zich in de markt kunnen onderscheiden uitgewerkt in een testprogramma.

Met de onderzoeksresultaten kunnen de twee producenten voor hun geteste reparatiemiddelen bij SKH de aanvraag voor KOMO certificatie afronden. Natuurlijk zal SKH, net als bij alle andere KOMO gecertificeerde producten, ook voor vulmiddelen het productieproces auditen.

Hiermee wordt aan de groeiende vraag naar langlopende garanties door certificatie van geveltimmerwerk, waarbij ook onderhoud en herstel van schade worden geregeld, een nieuwe stap gezet om tot een sluitend antwoord te komen.

Om alle overige producenten van reparatiemiddelen de gelegenheid te bieden op een efficiënte manier een KOMO certificatie aanvraag te doorlopen is SHR voornemens om voorjaar 2017 een collectief onderzoek volgens BRL 0807 Vulmiddelen te starten.

Geïnteresseerden van stop-, egalisatie-, injectie-, en reparatiemiddelen kunnen zich melden bij Niels Lutke Schipholt, n.lutkeschipholt@shr.nl.