18 september 2014
Nieuws

Stage lopen bij SHR: het mes snijdt aan twee kanten

SHR biedt jaarlijks aan diverse studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen binnen de houtonderzoekswereld.

Studenten krijgen eerst een interne SHR opleiding alvorens ze in het laboratorium aan de slag kunnen. De student ervaart om houtonderzoek in de praktijk uit te voeren en SHR krijgt ruimte om extra kennis op te bouwen die zo belangrijk is om de houtmarkt te laten innoveren.
De introductie van minder bekende houtsoorten en het ontwikkelen van methodes om de houtkwaliteit te verbeteren vragen om specifiek onderzoek waarbij houteigenschappen in kaart worden gebracht, met name wat betreft fysisch gedrag. In dit kader heeft Marloes een belangrijke bijdrage geleverd aan de dataopbouw van de zogenaamde ‘lesser known timber (LKTS)/ lesser used species(LUTS)’ (minder bekende / minder gebruikte (loof)houtsoorten) en aan Europees eiken. De LKTS / LUTS staan in de belangstelling omdat het gebruik hiervan actueel is geworden als gevolg van het duurzaam bosbeheer in de tropen. Eiken is natuurlijk een veel gebruikte houtsoort, maar om deze ook in de huidige markt te kunnen toepassen zijn aanvullende data over de eigenschappen en objectieve data nodig om het effect van eenvoudige technieken om de kwaliteit te verbeteren te achterhalen. Hoe meer achtergrondkennis SHR over deze onderwerpen heeft, hoe beter SHR de markt kan adviseren. Marloes heeft een aantal kennislacunes kunnen invullen en tegelijkertijd kunnen leren hoe je zo’n onderzoek doet en rapporteert. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Inde eerste helft van 2014 heeft Marloes Hilkens, student ‘International TimberTrade’ van Hogeschool Van Hall Larenstein haar tweede stage bij SHR gelopen.