17 juli 2017
Nieuws

Kracht van hout in zijn minst bewerkte vorm

In een editie van het Houtblad wordt het NIOO te Wageningen, een gebouw van circa 6 jaar waarin veel lokaal onafgewerkt hout is toegepast, beschreven. Duurzaamheid was de doelstelling en hiervoor is afgeweken van de traditionele bouwwijze (download het artikel via SHR Academy).