21 februari 2018
Nieuws

Onduidelijkheid in stoelkoppelingen

Uit vragen die wij regelmatig krijgen is gebleken dat er in de wereld van stoelkoppelingen onduidelijkheid in de markt is. In het verleden waren de eisen aan stoelkoppelingen regionaal geregeld via verschillende eisen- pakketten van diverse brandweerkorpsen. Op dit moment zijn de eisen nationaal vast- gelegd in het Bouwbesluit. De regels zijn hierdoor in het hele land gelijk. Er wordt in het Bouwbesluit verwezen naar de Europese norm NEN-EN 14703. Er leek een einde te zijn gekomen aan de verschillen en onduidelijkheden.

Helaas, er blijken losse stoelkoppelingen in de markt verkrijgbaar die voor onduidelijkheid zorgen. Er wordt geclaimd dat deze koppelingen voldoen aan de eisen van de NEN-EN 14703.Dit is goed mogelijk, maar omdat de koppeling in combinatie met een stoel getest dient te worden, zou de losse koppeling in combinatie met de stoel waarop hij wordt toegepast moeten worden getest. Het zou dus kunnen dat een losse stoelkoppeling voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN 14703 in combinatie met het ene model stoel en niet in combinatie met een ander model stoel.

Van een losse koppeling kan dus niet worden gezegd dat hij voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN 14703. Deze bewering kan wel worden gedaan op dezelfde koppeling in combinatie met een bepaalde stoel. Voor iedere andere stoel geldt die beproeving van de koppeling niet.

Vanuit de regels gezien is er niets tegen losse stoelkoppelingen, mits getest met het type stoel waarop ze worden toegepast. Alleen dan is de claim dat de koppeling voldoet aan de eisen van NEN-EN 14703 waar te maken.

Vanzelfsprekend kunt u ook voor testen van stoelkoppelingen terecht bij SHR te Wageningen.