16 oktober 2014
Nieuws

Richting houtconstructies TU/e wankelt door succes

EINDHOVEN – De stroom gegadigden voor de afstudeerrichting houtconstructies aan de TU/e groeit. Zodanig zelfs, dat de betrokken hoogleraar aan een deel van de studenten nee moet verkopen. Reden voor Oscar van Doorn, directeur van de organisaties SHR en SKH, om bedrijven in de houtbranche op te roepen in actie te komen. Preciezer gezegd: om financieel over de brug te komen om de leerstoel van hoogleraar houtconstructies, prof. André Jorissen, uit te breiden.

Studenten, legt hij uit, kijken naar de ontwikkelingen in de bouwpraktijk en zien dat de belangstelling voor hout en houthoudende producten toeneemt. Het materiaal blijkt bijvoorbeeld zeer gewild in het kader van energiezuiniger, lichter en bio-based bouwen. De populariteit van de afstudeerrichting is een goed teken voor de branche, vindt hij. Bouwkundigen die gedurende het tienjarig bestaan van deze richting afstudeerden, vonden hun weg in de praktijk en blijken daar ambassadeurs van het houtvak. “Omdat ze enthousiast over het product vertellen en niet schromen het te gebruiken.”

Wachten

Het aantal studenten dat kiest voor afstuderen bij Jorissen is van gemiddeld een tiental gegroeid naar twintig. Daarmee blijkt de grens ruimschoots bereikt. Jorissen kreeg te verstaan dat hij niet nog meer studenten mag aannemen. Twee gegadigden hebben al besloten om die reden te wachten tot mei volgend jaar. Dan komt er plaats voor ze. Anderen zullen nog langer moeten wachten, bijvoorbeeld tot het volgende studiejaar. Wie een dergelijke studievertraging niet wil, moet noodgedwongen een andere afstudeerrichting kiezen, weet Van Doorn. De leerstoel van Jorissen wordt gesponsord door SHR en SKH voor zestien uur per week. Dat zal niet meer worden, onderstreept Van Doorn. Voor de beoogde uitbreiding moeten andere partijen over de brug komen.