25 november 2015
Nieuws

Nader onderzoek conservering houten heipalen

SHR in Wageningen heeft een idee om houten heipalen, die ‘onder water’ zijn aangetast, te conserveren. Als deze methodiek in de praktijk op grote schaal toepasbaar is, kunnen enorme bedragen worden bespaard op funderingsherstel. Binnenkort zal een nader onderzoek van start gaan om dat mogelijk te maken.

In Nederland zijn veel gebouwen gefundeerd op houten heipalen. Afhankelijk van de houtsoort, houtkwaliteit en omstandigheden kunnen die heel lang meegaan. Eeuwen, zelfs. Maar als de omstandigheden tegenzitten, kunnen houten heipalen ook aangetast raken, zelfs onder water. Daarvan is helaas sprake in grote delen in westelijk Nederland. Funderingen vervangen is een kostbare operatie, die zowel particuliere eigenaren, overheden als corporaties kapitalen kan kosten. De laatste jaren is de bewustwording rond dit probleem sterk gegroeid.

Goed nieuws voor woningeigenaren

Het SHR-idee voorziet erin dat de aantasting van de bestaande heipalen wordt gestopt. Daardoor zal vervanging van de fundering of sloop kunnen worden voorkomen. Onderzocht gaat nu worden hoe het SHR-idee in een laboratoriumsituatie uitwerkt. En welke voorwaarden vervolgens geformuleerd kunnen worden voor (grootscheepse) praktijktoepassing. Stakeholders zijn o.a. het ministerie van Wonen en Rijksdienst en de gemeente Zaanstad. Goed nieuws dus voor eigenaren van woningen en andere gebouwen met houten paalfunderingen.