16 februari 2016
Nieuws

Training ‘aardbevingsbestendig bouwen in houtskeletbouw’

SHR is een van de partijen die mede de inhoud van de NPR 9998 heeft verzorgd in opdracht van de NEN. De door het ministerie van EZ, in samenwerking met NEN, georganiseerde driedaagse cursus ‘Ontwerpen van gebouwen op aardbevingen’ in relatie tot nieuwbouw wordt mede verzorgd door SHR. De cursus is vooral voor o.a. constructeurs, aannemers, architecten en aanverwante technische, bouwkundig georiënteerde belanghebbenden.

Het onderwerp ‘houtconstructies & aardbevingen’ wordt gegeven door prof. dr. ir. André Jorissen van SHR. Daarnaast verzorgt ir. Wim de Groot van SHR de workshop waarin een rekenvoorbeeld voor een houtskeletbouwwoning wordt behandeld. De cursus vindt plaats op 16, 17 en 18 februari 2016 in Groningen. Voor uitgebreide informatie over de trainingen of meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met óf André Jorissen óf Wim de Groot of via de NEN.