8 februari 2015
Nieuws

Het nieuwe Houtvademecum

De 11de editie van het houtvademecum is in voorbereiding onder het nieuwe hoofdredacteurschap van René Klaassen van SHR. Bij elke druk wordt het boek steeds uitgebreid of aangevuld. Voor de nieuwe editie zijn inmiddels honderden nieuwe foto’s gemaakt en is de basistekst over houttechnologie geactualiseerd en aangepast aan de allerlaatste ontwikkelingen.Aanvullingen en nieuwe informatie die opgenomen zou moeten worden kunnen ingediend worden bij de hoofdredacteur die dan samen met de begeleidingscommissie van Centrum hout besluit of het een waardevolle toevoeging voor het boek is.