20 mei 2014
Nieuws

Kennisopbouw in funderingsproblematiek

In het kader van kennisopbouw in zake de funderingsproblematiek heeft  Li Yang, student European Forestry binnen het Erasmus Mundus Program bij SHR stage gelopen.
Ze heeft gewerkt aan de snelheid van aantasting in houten heipaalkoppen die droog komen te staan. Hiertoe heeft ze stamhout geanalyseerd dat binnen het kader van een multidisciplinair onderzoeksproject LogLife (in samenwerking met VU, RUU, WUR, NIOO) loopt. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat naaldhoutstammen die twee jaar lang in het bos hebben gelegen (in Flevoland en in Schovenhorst) opvallend weinig aantasting vertonen. De loofhoutsoort beuken en het eikenspint vertoonden daarentegen sterke aantasting. De resultaten van deze studie maken het mogelijk om betere voorspellingen te doen wat er met houten heipalen gebeurt wanneer deze onverwacht enige tijd droog komen te staan en maakt een betere bescherming van (historische) gebouwen mogelijk. De foto’s laten de voorbereiding van het te onderzoeken materiaal en Li Yang tijdens haar eindpresentatie bij SHR zien.