20 november 2014
Nieuws

SHR participeert in kiEMT

SHR heeft zich als participant aangesloten bij kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en Milieutechnologie). Dit is een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Oost-Nederland.

Door nauwe samenwerking en kennisuitwisseling bevordert kiEMT innovaties en ‘new business’. Dat doet kiEMT concreet door samen met haar circa 200 participanten kansrijke innovaties en nieuwe levensvatbare initiatieven in de regio te scouten, screenen en ondersteunen(ook financieel).SHR weet door haar contacten in de bouwwereld dat er her en der ideeën en interessante initiatieven liggen die onderzocht zouden kunnen worden, maar waar de kennis en de gelden voor ontbreken.Neem vrijblijvend contact met ons op als u al tijden rondloopt met een idee. Samen kunnen wij dan de mogelijkheden bekijken en wellicht komen tot een concrete aanpak.