29 januari 2016
Nieuws

Weerstandsklasse 3 bij inbraakwerende houten kozijnen is mogelijk!

Weerstandsklasse 3  bij inbraakwerende houten kozijnen is mogelijk!

De huidige NEN 5095, versie 2012 verwijst naar de EN 1627-1630 voor weerstandsklasse 3. De grote verandering t.o.v. d e vorige versie is, dat er met een veel grotere koevoet getest moet worden. Er is nu gekeken of houten gevelelementen het geweld van de grote koevoet kunnen doorstaan.

Uit SHR-onderzoek, uitgevoerd op houten gevelelementen, blijkt dat houten kozijnen dit wel degelijk aan kunnen. Door bewust toepassing van onder meer een goede houtsoort in combinatie met goed hang- en sluitwerk, op de juiste wijze bevestigd, blijkt deze hoge weerstandsklasse in hout mogelijk. Het aantal typen elementen is nu wellicht nog wat beperkt en vraagt om uitbreiding. De huidige resultaten bieden goede perspectieven. SHR wil en kan u goed adviseren om ook andere combinaties mogelijk te maken.