2 februari 2015
Nieuws

Gemodificeerd hout in geveltimmerwerk

Thermisch gemodificeerd en op andere wijze gemodificeerd hout is al lange tijd op de markt en wordt veelvuldig toegepast in met name gevelbekleding maar ook in de grond-weg- en waterbouw, als geluidsschermen en tuinhout. Voor toepassing in geveltimmerwerk, (GVT) ramen deuren en kozijnen, was het lange tijd onduidelijk welke eigenschappen hout gemodificeerde hout moest hebben. Hier is nu verandering in gekomen. Er is een richtlijn gekomen waarmee, net als bij ‘nieuwe’ houtsoorten, duidelijk wordt welke eigenschappen het gemodificeerde hout, thermisch, of op andere wijze behandeld, moet hebben om te kunnen worden toegepast in geveltimmerwerk. Deze richtlijn is opgenomen als bijlage in de BRL 0605 gemodificeerd hout en is te vinden op de website van SKH (www.skh.org). Hiermee ligt de weg open voor een breder toepassingsgebied voor gemodificeerd hout.