25 oktober 2017
Nieuws

Nieuw houtkeurmerk: ‘nu kunnen ook kleine bedrijven verduurzamen’

Weer een nieuw keurmerk? Maar we hadden toch al FSC en PEFC? Toch is de nieuwe certificeringsregeling STIP volgens Oscar van Doorn van testinstituut SHR een aanwinst voor bouwers, timmerlieden en meubel- en interieurbouwers. “De administratieve en logistieke barrières die het gebruik van duurzaam hout belemmeren worden hiermee weggenomen. Er is geen discussie meer over wat wel en niet duurzaam is.”

Grootste struikelblok voor vooral kleine en middelgrote houtverwerkende bedrijven om zo duurzaam mogelijk te werken is de administratieve rompslomp. Zeker wanneer gecertificeerde houtsoorten met het FSC en PEFC-keurmerk door elkaar worden gemengd komt er een enorme papierwinkel bij kijken om aan te tonen dat je een duurzaam vervaardigd product levert.

Steekproeven

“Het STIP certificeringssysteem certificeert bedrijven en niet het hout”, legt Van Doorn uit. “Wij controleren aan de hand van inkoopfacturen of bedrijven honderd procent duurzaam hout in- en verkopen. Dat gebeurt jaarlijks en met steekproeven op basis van ISO-standaarden.”

STIP is geen zoveelste Chain of Custody-keurmerk”, gaat Van Doorn verder. “Het is een bedrijfskeurmerk voor bedrijven die door een onafhankelijke certificatie-instelling conform de STIP-regeling jaarlijks laten vaststellen dat zij uitsluitend hout uit verantwoord beheerde bossen in- en dus verkopen. Bijvoorbeeld uit FSC en PEFC-bossen. Iedere afnemer gaat dus op 100 procent zeker als hij hout bij een STIP-bedrijf inkoopt.”

Geen discussie meer mogelijk

De hout en meubelbranche reageert enthousiast op STIP. “Ik wordt hier blij van”, zegt Hans Zwaanenburg van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). “De administratieve lasten voor met name mkb-bedrijven nemen hierdoor fors af. Er is ook geen discussie meer mogelijk: bij een met STIP gecertificeerd bedrijf koop je duurzaam in. Punt. We zijn dus af van ellenlange discussies over wat wel of niet duurzaam is. Daardoor kunnen we nu forse stappen zetten om onze ambitieuze doelen uit het Houtconvenant en de Green Deal te halen: honderd procent duurzaam in 2020.”

Beslissende doorbraak

“Een STIP-gecertificeerd houtbedrijf koopt aantoonbaar uitsluitend hout in dat uit verantwoord beheerde bossen komt”, licht Van Doorn toe “En voor de verkoop geldt dan dus hetzelfde. De opdrachtgever of afnemer hoeft geen papierwinkel meer bij te houden: het STIP-certificaat garandeert 100 procent hout uit verantwoord beheerde bossen. Dat is een beslissende doorbraak omdat de markt gefaciliteerd wordt in het op transparante wijze bereiken van een breed gedragen doel: álle hout helemaal duurzaam. Het zou fantastisch zijn als we dat samen bereiken.”

Verlost van papierwinkel

Ook Kees Hoogendijk, directeur van de Koninklijke CBM, de branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie, denkt dat de STIP certificeringsregeling een goed systeem is. “Kleinere bedrijven zijn nu makkelijker over te halen om duurzaam in te kopen omdat ze van veel papierwerk verlost zijn. Ik denk dan ook niet dat dit het zoveelste keurmerk is. Dat zou het zijn wanneer het niet blijkt te werken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat SHR met deze regeling nu juist een oplossing heeft gevonden voor het grote bezwaar van veel bedrijven om niet aan te haken: het vele papierwerk. Daar zijn we nu van verlost.”

Overzichtelijk en eenvoudig

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) gaf na uitgebreid onderzoek  haar goedkeuring aan STIP. Volgens SHR-directeur Oscar van Doorn is STIP om meerdere redenen “een beslissende doorbraak in het gebruiken van duurzaam hout. Dit vergemakkelijkt de handel in hoge mate. Ook voor het houtverwerkende bedrijf zelf zijn er alleen maar voordelen: veel minder administratieve en logistieke verplichtingen en een duidelijk statement naar de klanten, overzichtelijk en eenvoudig. Duurzaamheid hoeft helemaal niet nodeloos ingewikkeld te zijn. Sterker nog: hoe gemakkelijker we het samen kunnen maken, des te beter is dat voor bos, mens en milieu.”

Nu STIP is goedgekeurd door de TPAC-commissie, wordt certificatie voor het STIP-bedrijfskeurmerk per direct mogelijk. “Wij verwachten daarvoor een grote belangstelling, want houtverwerkende partijen in binnen- en buitenland zijn enthousiast over dit nieuwe SHR-initiatief”, aldus Van Doorn.

Bron – Cobouw.nl