29 mei 2018
Nieuws

Berekenen van de U-waarde van ramen en deuren voor CE-markering

De gaskraan in Groningen gaat dicht, klimaatdoelen moeten gehaald worden, het BENG-eisen (bijna energie neutraal bouwen) komen eraan, kortom: het beperken van het energieverlies van gebouwen is een ‘hot’ item.

Het energieverlies van ramen en deuren wordt uitgedrukt in de warmtedoorgangscoëfficiënt U, ook wel U-waarde genoemd. Als de U-waarde niet door een geaccrediteerd lab wordt bepaald, mag de U-waarde uitsluitend met tabelwaarden bepaald worden voor op de CE-markering. Dit is een conservatieve, ongunstige waarde. Nu een relatief groot deel van het energieverlies van een woning bij de openingen ontstaat, is door nauwkeuriger aan deze onderdelen te rekenen grote winst te behalen in de totale energieprestatie van een woning.

SHR kan als enige in Nederland deze berekeningen geaccrediteerd uitvoeren om de uitkomsten op te nemen op de CE-markering van ramen en buitendeuren. De U-waarde kan bij SHR berekend worden met behulp van een eindige elementensimulatie. Deze numerieke berekening wordt uitgevoerd volgens EN 10077-2, welke wordt aangestuurd door de geharmoniseerde norm voor ramen, dakramen en buitendeuren: EN 14351-1.

Kortom, als nauwkeuriger het warmteverlies van openingen wordt bepaald, is de beloning hiervoor een gunstigere U-waarde.

Als CE markering niet relevant is, dan kan de gratis tool op www.warmteweerstand.nl geraadpleegd worden. Deze tool is gebaseerd op de berekeningsprincipes omschreven in NEN 1068. Deze berekening is minder nauwkeurig dan een eindige elementen-berekening. Ook werkt deze tool alleen met standaard houten kozijnafmetingen.

Naast een berekening van de U-waarde, is SHR ook geaccrediteerd om de luchtdoorlatendheid, de waterdichtheid en de weerstand tegen windbelasting te bepalen ten behoeve van CE-markering. Laat u zich informeren voor de mogelijkheden.