11 april 2016
Nieuws

Stoelkoppelingen testen voor niet huishoudelijk gebruik

In Bouwbesluit 2012 artikel 7.13 (opstelling zitplaatsen en verdere inrichting) staan veiligheidseisen, die er voor moeten zorgen dat ruimtes waarin geschakelde zitplaatsen zijn opgesteld, het meubilair bij calamiteiten de veiligheid van de gebruikers niet belemmert.

Voor de eisen aan de stoelkoppelingen wordt verwezen naar de norm NEN-EN 14703:2007 ‘Meubelen – Verbindingen voor niet-huishoudelijke gekoppelde zitmeubelen in een rij – Sterkte en veiligheidseisen en beproevingsmethoden’.

De stoelkoppelingen kunnen in het SHR-meubeltestlaboratorium getest worden volgens de genoemde norm. Als de testen met goed resultaat worden afgerond, voldoen de stoelen dus aan de eisen van het Bouwbesluit. Van het onderzoek wordt een rapportage gemaakt waarmee een fabrikant kan aantonen aan de eisen te voldoen. Dit maakt een einde aan de onduidelijkheid van wat “goedgekeurd door de brandweer” inhoudt. De verschillen tussen diverse brandweerregio’s is hierdoor ook verleden tijd, er zijn nu immers duidelijke uniforme eisen voor het hele land.

Bij de testen wordt gekeken naar de verplaatsing van een rij van 11 stoelen, als daar met een bepaalde kracht tegen aan geduwd wordt. Ook wordt gekeken of de koppeling al dan niet verbroken wordt als de rij stoelen wordt omgeduwd en of de koppeling in tact blijft bij impactbelastingen. Hoewel het gemakkelijk lijkt om de testen goed te doorstaan, blijkt de praktijk vaak anders. Het blijft zoeken naar de ideale combinatie van gemakkelijk koppelen en ontkoppelen van de stoelen en alle eisen omtrent de veiligheid zoals omschreven in de norm. De opdrachtgever kan, als hij dat wil, aanwezig zijn in het SHR-meubeltestlaboratorium bij het uitvoeren van de testen. Dit heeft in de praktijk al meerdere malen geleid tot inzicht in de te verbeteren punten van de koppeling. Dit kan bijdragen om tot een stoelkoppeling te komen die voldoet aan de strenge eisen van de norm, zonder het gebruiksgemak bij opbouwen en demonteren van een rij gekoppelde stoelen uit het oog te verliezen.

De stoelen zelf kunnen vanzelfsprekend ook in het SHR-meubeltestlaboratorium getest worden volgens de daarvoor geldende norm NEN-EN 16139(en)=2013 Furniture – Strength, durability and safety – Requirements for non-domestic seating.

Mocht u vragen hebben over het testen van stoelen en stoelkoppelingen, neem dan gerust contact op met SHR.

Foto’s aangeleverd door © www.casala.com.