23 februari 2016
Nieuws

Cursus Niet maatvast hout voor afwerk-/onderhoudsbedrijven

Tijdens de cursus hebben de deelnemers hun kennis verdiept over hout en houtdetailleringen en werd ingegaan op de samenstelling van houtcoatings en lijmen. Na een theoretische eerste cursusdag werd op de tweede cursusdag een drietal praktijkobjecten bezocht. De cursisten maakten hier in groepjes een beoordeling van. Als afsluiting van de cursus werd voor de groep de bevindingen en analyse van de praktijkobjecten gepresenteerd en nabesproken.

De cursisten kunnen nu beter inschatten waar het risico op schade aan niet-maatvaste houttoepassingen het grootst is en daarmee toekomstig onderhoud beter plannen.

Het goed op voorhand kunnen inschatten van risico’s in een bepaalde situatie draagt sterk bij aan het opstellen van een duurzaam goed afwerk- en onderhoudsadvies voor elke houttoepassing. Dit staat aan de basis van een positieve ervaring van de gebruiker met hout.