18 december 2014
Nieuws

Palen puntgaaf ondanks droogstand

Door afsluitende kleilaag geen zuurstof in de bodem

Woerden – De houten heipalen in het Schilderskwartier in Woerden die al jaren droogstaan, vertonen gek genoeg geen schade. Dat komt doordat de bodem plaatselijk bijna geen zuurstof bevat, constateren Fugro en SHR.

Zolang er niets verandert aan de bodemsituatie kunnen de funderingspalen onder de woonhuizen dus nog zeker vijftig jaar mee. Om de paalkoppen nat te houden, is dus geen funderingsherstel nodig, evenmin als dure infiltratiesystemen. Plannen daarvoor lagen klaar nadat bijna twintig jaar terug bij een bodemsanering werd geconstateerd dat het grondwaterpeil in de wijk alarmerend laag stond. Dat leidde tot zorgen over de staat van de houten funderingen van de wijk vol typische jarenzestig-doorzonwoningen. Door intensieve drinkwaterwinning in de buurt was het grondwaterpeil sinds de oplevering van de woningen tot ruim onder de betonnen oplangers gezakt. De koppen van de heipalen stonden volgens Peter Nelemans van Fugro zeker dertig jaar droog.
Normaal gesproken vallen palen dan ten prooi aan schimmels, neemt de draagkracht snel af en is funderingsherstel nodig. Maar onderzoeken uit de afgelopen jaren spraken elkaar tegen. Bovendien trad geen schade aan de woningen op. Na jarenlange discussies werden eind vorig jaar Fugro en SHR erbij gehaald. Die voerden zuurstofmetingen uit, trokken palen en onderzochten die onder de microscoop. De opmerkelijke conclusie was dat beginnende schimmelaantasting al snel was gestopt door het ontbreken van zuurstof in de bodem. Dat was te danken aan een 0,5 tot 1 meter dikke kleilaag boven de paalkoppen. De zuurstof die al voor de grondwaterdaling in de bodem zat, moet door het normale oxidatieproces zijn opgebruikt.
Wat Fugro, SHR en de gemeente betreft zijn er geen losse einden meer. De situatie is duidelijk en er is niets dat nog nader moet worden onderzocht. Het advies is de situatie te laten zoals hij is. Het aanbrengen van een infiltratievoorziening, wat zo’n 30 miljoen euro zou kosten, kan uitblijven. De kans bestaat namelijk dat voor sommige woningen de situatie daardoor zou verslechteren doordat het zuurstofgehalte weer zou toenemen en schimmels opnieuw tot leven zouden komen. De onderzoekers adviseren toe te zien dat dat de afsluitende kleilaag nergens wordt doorboord. Dat betekent dat buurtbewoners nooit dieper dan 50 centimeter in hun tuin mogen graven en dat voor uitbreidingen en aanbouwen grondverdringende palen moeten worden toegepast. De gemeente gaat daar nadrukkelijk op handhaven.

Bron: Cobouw, vrijdag 12 december 2014