4 februari 2015
Nieuws

BRL bamboe gereed

Kon dit voorjaar gemeld worden dat de beoordelingsgrondslag (BGS) voor bamboe halffabricaten gereed was, nu is ook de beoordelingsrichtlijn (BRL 1708) een feit.

Bamboe is een zeer populair materiaal dat in vele vormenen producten wordt toegepast. In de beoordelingsgrondslag zijn handvatten aangereikt om de kwaliteit van het bamboe halffabricaat te beoordelen in combinatie met het toepassingsgebied, interieur of exterieur. De BGS zorgt  voor kwaliteitsborging van het geïmporteerde materiaal door op basis van steekproeven te controleren of aan de eisen wordt voldaan. Met het gereed komen van de BRL 1708 kan nu ook het productieproces en kwaliteitscontroles van de fabricage op locatie te worden gecontroleerd en gecertificeerd. Het is hierdoor mogelijk KOMO gecertificeerde bamboehalfproducten als balken en platen te leveren. Deze nieuwe BRL zorgt voor een solidere inzet van bamboe en opent hiermee de weg voor nieuwe toepassingsgebieden.

 

Voor meer informatie mail@skh.org of www.skh.org