1 december 2014
Nieuws

Modificeren en drogen, een artikel over de stand van zaken in Houtwereld

De laatste stand van zaken m.b.t. het modificeren van hout wordt in Houtwereld 23 uit de doeken gedaan. SHR, in de persoon van Bôke Tjeerdsma, heeft een bijdrage aan dit thema geleverd. Lees alles hier over in het artikel.