23 januari 2015
Nieuws

Het eerste F3O-symposium

In 2005 vond SHR het nodig om betrokkenen bij de houtenpaalfunderingsproblematiek eens bij elkaar te brengen om over oplossingen en inspectietechnieken te praten. We noemden die dag toen Nationale Houten Heipalendag. Deze naam heeft tien jaar gediend en is nu vervangen door het F3O-symposium bestaande funderingen en wordt georganiseerd door de branchevereniging van fundering-onderzoekers. Met ruim 120 bezoekers was de raadszaal in het stadhuis goed gevuld en werd in een tiental lezingen de actualiteit van het vakgebied naar voren gebracht (zie www.f3o.nl).Als bestuurslid is SHR medeorganisator van deze dag en René Klaassen gaf eenoverzicht van het ontstaan, gebruik en de waarde van de F3O richtlijn. Deze richtlijn is in eigen beheer van F3O opgesteld en beoogt het waarborgen van goed en objectief onderzoek. Binnen het vakgebied is expertise noodzakelijk ophet gebied van grondwater, geofysica, hout en houtconstructies. De grote ervaring en kennis van SHR op het onderdeel hout maakt SHR een belangrijke partner in dit werkveld.